Roeiboten-adoptieplan

Een roeiboten-adoptieplan! Waarom?

Het onderhouden van de ruim 75 roeiboten van onze vereniging is bij elkaar een enorme klus. De enthousiaste leden van onze materiaalcommissie kunnen hierbij wel wat hulp gebruiken. In het kader van vele handen maken licht werk en omdat we graag meer leden betrekken bij het boot-onderhoud, is daarom het roeiboten-adoptieplan bedacht! Jij wordt adoptieouder!

Hoe werkt het roeiboten-adoptieplan?

De adoptieouders van een boot zorgen ervoor dat de boot inclusief riemen en eventuele andere bijbehorende spullen er gedurende het hele jaar netjes, compleet en vooral schoon en glimmend van de was bijligt. Concreet betekent dit een paar keer per jaar de boot goed schoonmaken en in de was zetten. Het tijdstip waarop dit gebeurt kiest de ploeg zelf. Een idee is bijvoorbeeld om de boot aansluitend aan het roeien een uur extra te reserveren voor de schoonmaak. Hiervoor is het mogelijk gemaakt om in het reserveringssysteem de boot te reserveren met reden ‘Onderhoud’. Het ligt natuurlijk niet direct voor de hand om dit te doen op zaterdagmorgen als het druk is op het vlot en ook andere ploegen de boot willen gebruiken.

Met de knop ADOPTIE-LIJST ga je naar de pagina Roeien op MIJN BWV. Hier vind je de lijst. Log op MIJN BWV in en klik op “Download hier de Roeiboten-adoptielijst”. Open de lijst en bekijk voor alle boten de adoptieouder(s).

Hoe kom ik aan ‘mijn’ boot en wat wordt er van mij en mijn ploeg verwacht?

De materiaalcommissie wijst iedere roeiboot ter adoptie toe aan een roeiploeg. Hierbij zorgen we er zo veel mogelijk voor dat iedere boot wordt toegewezen aan een ploeg die de boot veel gebruikt. Aangezien een aantal boten maar weinig gebruikt worden en sommige boten door heel veel ploegen gebruikt worden, is dit niet altijd mogelijk en kan het zijn dat jouw ploeg een boot toegewezen krijgt die jullie niet veel gebruiken. Daar staat dan weer tegenover dat een boot die weinig gebruikt wordt ook minder vaak grondig schoongemaakt hoeft te worden.

Het adoptieplan vervangt de jaarlijkse schoonmaak van boten. En zorgt daarmee voor een continue schoonmaakplan. We doen dit niet voor niets; een frisse en schone boot roeit net wat lekkerder dan een vuile. En een boot die schoon is en in de was staat, heeft een langere levensduur dan een boot zonder schoonmaak.

Als adoptieouder ben je ook extra verantwoordelijk om aandachtspunten over de boot in het schadeboek te zetten. Constateer je een probleen bij ‘jouw’ boot, meld dit direct bij ‘Schade melden’ in het BRS. De materiaalcommissie blijft verantwoordelijk voor eventuele reparaties aan de boot en het afstellen.

Extra informatie over het plan

De materiaalcommissie gaat ervoor zorgen dat er gedurende het hele jaar kratjes spullen die je nodig hebt voor bootonderhoud op een vaste plek in de loods klaarliggen. En zij zorgt ook voor instructies om jou en jouw ploeg op weg te helpen.

Op het besloten deel van de website, MIJN BWV staat de adoptielijst. Hierin staat bij iedere boot de naam van één van de leden die de boot regelmatig afschrijft; we gaan ervan uit dat deze persoon wel weet met welke ploeg hij of zij in de boot roeit.

Op MIJN BWV vind je op de pagina Roeien een link naar de Roeiboten-adoptielijst. Download deze en open de lijst vervolgens.
» Naar de pagina Roeien op MIJN BWV. (alleen voor leden)(opent in nieuw tabblad)

Het adoptieplan betekent niet dat de adoptieouders meer rechten op gebruik van de boot hebben dan andere leden, het betekent ook niet dat andere leden de boot niet meer netjes hoeven achterlaten na gebruik en ook niet dat schades niet meer gemeld hoeven te worden. Degenen die constateren dat het adoptieplan kan worden gezien als een doorlopend schoonhoudplan, hebben gelijk!

Vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag of opmerking over de Roeiboten-adoptielijst?
» Stuur je bericht naar sport@bwvdeeem.nl.

Heb je een vraag aan of opmerking voor de materiaalcommissie?
» Je bereikt de materiaalcommissie via materiaalcommissaris@bwvdeeem.nl.