Trekvogel

Hier vaart binnenkort de boot het beeld binnen.

De trekvogel

Een trekvogel is een vogelsoort waarvan (vrijwel) alle individuen uit het broedgebied wegtrekken om op geruime afstand daarvan te overwinteren. Door in de herfst naar een zuidelijker overwinteringsgebied te trekken, ontvlucht ze de slechte omstandigheden (o.a. voedselgebrek) in haar broedgebied. Soorten als bijv. oeverzwaluw, die helemaal afhankelijk zijn van vliegende insecten, hebben dan bij ons niets meer te zoeken. In de lente vindt de terugkeer plaats.
Een trekvogel wordt ook wel trekker, wegtrekker of migrant genoemd. Het tegenovergestelde van een trekvogel is een standvogel. Deze blijft wel in zijn broedgebied overwinteren.


Foto vogel: afbeelding van de oeverzwaluw door TheOtherKev via Pixabay.com. Foto ‘roeiboot’: Sabine Joosten

ROEIBOOTTREKVOGEL
TypeW2x+
Niveau/bevoegdheidPS2
StatusIn de vaart
Status vanaf1998
BouwerBusman
Bouwjaar1998
Aanschafjaar1998
Aanschafprijs7864 euro
LeverancierBusman
MateriaalKunststof
JeugdbootNee
BeschermdNee
Gewichtsklassen.v.t
Gewichtscoden.v.t.
StuurbevoegdheidST2
Datum doop1998
Tijdens
Gedoopt doorA. S.  / Naam te bevragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.