Missie, visie en beleid

Algemeen verenigingsbeleid BWV de Eem

Op deze pagina vind je de missie, visie en het beleid van De Eem.

Uitgangspunt

BWV de Eem is een watersportvereniging voor alle leeftijden, op alle niveaus. Het plezier in roeien en zeilen staat voorop, waarbij een goede techniek en veiligheid voor mens en materiaal de belangrijkste waarden zijn. Samen buiten sporten op het water draagt bij aan een fit en gezond leven en bevordert sociale cohesie.

De Eem is een gezellige algemene vereniging voor en door leden. De dynamiek van verschillende leeftijdsgroepen en verschillende ambitieniveaus zorgen voor levendigheid en variatie.
De Eem faciliteert haar leden met effectieve instructie, goed materiaal en een multifunctioneel clubgebouw. Als tegenprestatie verwachten we van de leden een actieve bijdrage bij onderhoud, schoonmaak, instructie en/of het verenigingsleven.

Missie

Onze missie is dat ieder lid van onze vereniging kan roeien en zeilen op eigen niveau en de eigen ambities zo veel mogelijk kan waarmaken.

Visie

Onze visie is dat wie goed en veilig leert roeien of zeilen, het meeste plezier beleeft en kan bereiken wat hij of zij wil: alleen, in een ploeg, recreatief en ambitieus.

Onze instructie is gericht op het aanleren van de goede techniek en het bewust worden van de veiligheid van de sporter, medesporters en het materiaal, in zomer en winter.

Roeibeleid

Het roeibeleid is erop gericht dat iedereen zo snel mogelijk goed, veilig en zelfstandig kan roeien. Dat kan zijn in een éénpersoons- of meermansboot. Daarnaast streven we ernaar dat je je vervolgens kunt verbeteren om je individuele ambities waar te maken.

Wij leiden op voor een eigen certificaat. Wie al kan roeien, krijgt na beoordeling de bevoegdheid om onze roeiboten te gebruiken, al naar gelang ervaring en
roeikwaliteiten.

Zeilbeleid

Het zeilbeleid is erop gericht dat iedereen in één seizoen goed, veilig en zelfstandig kan zeilen in diverse boottypen.

Wij leiden op voor het landelijk erkende CWO-diploma. Wie al kan zeilen, krijgt na beoordeling dispensatie om onze zeilboten te gebruiken.

» Lees het Zeilbeleid voor de komende jaren.

Wervingsbeleid

Het wervingsbeleid van De Eem richt zich op alle leeftijden en doelgroepen. Alle nieuwe leden, ongeacht leeftijd en ervaring, zijn van harte welkom. Voor een goede balans en dynamiek in de vereniging en een toekomstbestendige samenstelling van het ledenbestand, streven we naar voldoende variatie in leeftijden en ambitieniveaus.