Snor

de snor, Locustella luscinoides

De snor is een zangvogel uit de familie van Locustellidae. De vogel leeft net als onder andere de kleine karekiet in het riet en laat een “snorrende” zang horen die lijkt op die van de sprinkhaanrietzanger, die ook in rietvelden leeft, maar dan vaak in combinatie met struikgewas.
De vogels broeden in een groot deel van Europa, ook in Nederland en België. De snor nam in Nederland toe toen de Flevopolders droog vielen en daarin enorme rietvelden ontstonden. Elders in Nederland bleek dat de vogel juist in aantal afnam. Tussen 1965 en 1991 zou de soort in het westen van Nederland met 60 tot 80% zijn achteruitgegaan.
Daarom is de snor op de Nederlandse rode lijst gezet als kwetsbare soort.
Echter, volgens SOVON steeg het aantal broedparen in de periode 1990-2007 en broeden er nog ongeveer 1900 paar in Nederland. De soort staat op de Vlaamse rode lijst als ernstig bedreigd. Het aantal broedparen bereikte daar in 2002 een dieptepunt van nog slechts 10 paar. Overigens staat de snor als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst.

Foto vogel: Psubraty via Pixabay.com. Foto boot: Sabine Joosten

COACH/REDDINGSBOOTSNOR
TypeCoach-catamaran
BevoegdheidZie MIJN BWV voor de bevoegdheden en eisen
StatusIn de vaart
Status vanaf2012
BouwerWintech
Bouwjaar
Aanschafjaar2012
Aanschafprijs6950 euro
LeverancierRoeiwerf Wiersema
MateriaalKunststof
JeugdbootNee
BeschermdNee
Gewichtsklassen.v.t
Gewichtscoden.v.t.
Stuurbevoegdheid>=18 jaar en na instructie. Zie ook MIJN BWV
Datum doop15 september 2012
Gedoopt doorC. v.d. B. / Naam te bevragen bij bestuur
BijzonderhedenBrandstof: Euro98
Gebruik alleen voor instructie of in noodsituaties.
» Op het besloten deel van de website, waar je als lid op kunt inloggen, vind je de Brochure over het gebruik van de motorboten.
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.