Dodaars

De dodaars, Tachybaptus ruficollis

De dodaars is onze kleinste futensoort. Deze schuwe watervogel is zelfs nog een slag kleiner dan het meer bekende waterhoen. De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en onderwatervegetatie. Moerasgebieden bijvoorbeeld, maar ook vennen en meren. Buiten het broedseizoen op allerlei soorten wateren, tot soms stadsgrachten en stadsparken..


Foto vogel: Piet Munsterman via Saxifraga. Foto roeiboot: Bastiaan Boekling. Tekst: Vogelbescherming.nl

ROEIBOOTDODAARS
Type1x
Niveau/bevoegdheidSS4
StatusIn de vaart
Status vanaf08-01-2023
BouwerWintech
Bouwjaar2022
Aanschafjaar2022
Aanschafprijs4850 euro
LeverancierWintech
MateriaalGlasvezel/carbon
JeugdbootNee
BeschermdNee
Gewichtsklasse75 – 85 kg
GewichtscodeOranje
Stuurbevoegdheidn.v.t.
Datum doop08-01-2023
TijdensNieuwjaarsreceptie (Jubileumjaar)
Gedoopt doorR. v. B. / Naam te vragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.