Dodaars

De dodaars, Tachybaptus ruficollis

Dodaarzen danken hun naam aan hun korte, witte achterwerk. Dodaarzen zijn broedvogels van ondiepe en beschutte wateren. Duinmeren, uiterwaarden, vennen en brede sloten zijn geliefde broedplaatsen. Het drijvende nest ligt in riet of ruigte aan de waterkant. Dodaarzen leven van waterinsecten, schelpdieren en kleine visjes. In de broedtijd vormen insecten het grootste deel van het menu. De aanwezigheid van waterplanten is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van deze markante kleinste fuutachtige. De dodaars jaagt op het oog op waterinsecten en visjes.


Foto vogel:
Piet Munsterman via Saxifraga. Foto ‘roeiboot’: Sabine Joosten

ROEIBOOTDODAARS
Type2x
Niveau/bevoegdheidPS4
StatusUit de vaart
Status vanaf
BouwerBusman
Bouwjaar1991
Aanschafjaar1991
Aanschafprijs4084 euro
LeverancierBusman
MateriaalHout
JeugdbootNee
BeschermdNee
Gewichtsklassen.v.t
Gewichtscoden.v.t.
StuurbevoegdheidST2
Datum doop1991
Tijdens
Gedoopt doorW. K. / Naam te bevragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.