Grutto!

De grutto, Limosa limosa

De grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. In 2015 is de grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel.

“Ik ben er trots op dat ik als fervent skiffeuse een boot mag dopen. De Eem is een veenrivier en de Eempolders zijn één van de beste weidevogelreservaten nog in Nederland (vroeger was 2/3 van Nederland bedekt met een veenkoepel). Dus onze nationale trots kan aan de botenvloot niet ontbreken natuurlijk! We horen de weidevogels als we roeien, we zien en ervaren de natuur en het landschap. In dit gebied zijn klimaat/ landschap-recreatieve beleving en natuur aan elkaar geknoopt. Veel mensen weten niet dat veen verreweg de grootste koolstofopslag is in het landelijk gebied; meer dan 50% van veen bestaat uit koolstof. Maar voor landbouwkundig gebruik is het waterpeil vaak te laag waardoor de vastgelegde koolstof vrij komt aan zuurstof en daarmee als CO2 de lucht in gaat. In het klimaatakkoord (2019) zijn hier afspraken over gemaakt om de uitstoot van CO2 uit het landelijk gebied te beperken.

Gelukkig zijn boeren en veel natuurorganisaties al tientallen jaren goed bezig voor behoud van de weidevogels. En nu kunnen de maatregelen voor de weidevogels zoals hogere waterpeilen, latere maaidata en meer kruidenrijke graslanden dus goed samen gaan met het klimaatverhaal (behoud koolstof in de bodem). Zoals hier in dit gebied.

Als je zelf wil bijdragen aan het klimaat dan kan dat dus ook aan lokale initiatieven van Natuurmonumenten zoals het Vogeleiland in de buurt van sluisje van Eemnes, of via aankoop van weidevogelvriendelijk geproduceerde zuivel (via de zuivelwijzer van Vogelbescherming). Als je meer wil weten over verschillende veengebieden in Nederland als klimaatbuffer, zie Visie klimaatbestendige veenlandschappen (www.klimaatbuffers.nl). Ik verzorg daar diverse lezingen over in Nederland, bij interesse kan dat ook bij de Eem.

Hierbij doop ik de Limosa limosa, oftewel de Grutto!. Met uitroepteken dus, als verwijzing naar de prachtige gelijknamige film die in 2022 is uitgekomen, een echt eerbetoon aan de Grutto!”
Vera


Foto vogel: Bishnu-Sarangi via Pixabay.com. Foto roeiboot: Bastiaan Boekling. Tekst: Vogelbescherming.nl aangevuld door doper Vera

ROEIBOOTGRUTTO!
Type1x
Niveau/bevoegdheidSS4
StatusIn de vaart
Status vanaf08-01-2023
BouwerWintech
Bouwjaar2022
Aanschafjaar2022
Aanschafprijs4850 euro
LeverancierWintech
MateriaalGlasvezel/carbon
JeugdbootNee
BeschermdNee
Gewichtsklasse50 – 60 kg
GewichtscodeGroen
Stuurbevoegdheidn.v.t.
Datum doop8-1-2023
TijdensNieuwjaarsreceptie (Jubileumjaar)
Gedoopt doorV. G. / Naam te vragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.