Je bent nu hier:Home/vloot/vloot-roeiboot-grutto-1x

Grutto

De grutto, Limosa limosa

Met de kenmerkende roep is de grutto in veel Nederlandse weiden een kenmerkende vogel. De grutto heeft lange poten en zoekt zijn voedsel voornamelijk in ondiep water en vochtige weiden. Met behulp van de lange snavel vangt hij prooidieren zoals insecten, wormen, slakken en kleine kreeftachtigen.
Het nest van grashalmen en stengels bouwt hij bij voorkeur in hoog gras. Met name door de intensivering van de landbouw is de populatie grutto’s in Nederland de laatste decennia sterk afgenomen, het hoge gras wordt in het voorjaar vaak gemaaid in dezelfde periode dat de grutto’s de eieren bebroeden. Jonge vogels verlaten meteen het nest, maar blijven wel beschutting zoeken in het hoge gras, zodat ook veel jonge vogels slachtoffer worden.
Van de wereldpopulatie grutto’s broedt ongeveer de helft in Nederland en er wordt dan ook een intensief beleid gevoerd met als doel het herstel van de populatie. Met onder meer projecten voor beperkt maaien van weiden wordt getracht om de grutto te beschermen, desondanks gaat het aantal broedparen nog steeds achteruit. De grutto’s die ’s zomers in Nederland broeden overwinteren in Zuidwest-Europa en West-Afrika.


Foto vogel: Bishnu Sarangi via Pixabay.com. Foto ‘roeiboot’: Sabine Joosten

ROEIBOOTGRUTTO
Type1x
Niveau/bevoegdheidSS4
StatusUit de vaart
Status vanaf2007
BouwerEmpacher
Bouwjaar1982
Aanschafjaar1982
Aanschafprijs1389 euro
LeverancierBusman
MateriaalKunststof
JeugdbootNee
BeschermdNee
GewichtsklasseGroen
Gewichtscode65
Stuurbevoegdheidn.v.t.
Datum doop
Tijdens
Gedoopt doorR. R. / Naam op te vragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.