Kwartelkoning

Hier vaart binnenkort de boot het beeld binnen.

De kwartelkoning, Crex crex

Hoewel de kwartelkoning in eerste instantie doet denken aan een hoender, behoort de vogel tot de familie van de rallen. De poten zijn dan ook lang en net als bij andere rallen zijn de kuikens geheel zwart gekleurd. De kwartelkoning is een slechte vlieger, waarbij in de vlucht de hangende poten opvallen. In de baltstijd laat het mannetje in de schemering en ’s nachts een kenmerkende roep horen die klinkt als kreks, kreks. Deze twee lettergrepen worden voortdurend herhaald en zijn tot op grote afstand, in een rustige nacht en stille omgeving tot op ruim een kilometer te horen. De kwartelkoning broedt in Nederland vooral in vochtige graslanden zoals uiterwaarden.
In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werden minder dan honderd broedparen geteld, zodat voor het uitsterven van de vogel in Nederland werd gevreesd. Door intensief beleid is het aantal broedparen de laatste jaren weer gestegen tot ongeveer 500.

Kwartelkoningen arriveren in Nederland pas laat uit het overwinteringsgebied, in mei. Ze broeden in terreinen die voldoende dekking bieden, vooral hooilanden in uiterwaarden van de grote rivieren en aanpalende beekdalen. Ook broeden belangrijke aantallen op akkers. In augustus verlaat de vogel het broedgebied, om te overwinteren in Afrika.

Foto vogel: Christoffer Borg Mattisson via Pixabay.com. Foto ‘roeiboot’: Sabine Joosten. Tekst: Vogelbescherming.nl
ROEIBOOTKWARTELKONING
TypeC4x+
Niveau/bevoegdheidPS2
StatusIn de vaart
Status vanaf1993
BouwerBusman
Bouwjaar1993
Aanschafjaar1993
Aanschafprijs8168 euro
LeverancierBusman
MateriaalHout
JeugdbootNee
BeschermdNee
Gewichtsklassen.v.t
Gewichtscoden.v.t.
StuurbevoegdheidST2
Datum doop1993
Tijdens
Gedoopt doorNa te vragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.