Noordse Stern

Hier vaart binnenkort de boot het beeld binnen.

De noordse stern, Sterna paradisaea

De noordse stern is een zeevogel uit de familie van de sterns (Sternidae) en de geslachtengroep sterns (Sternini).

De noordse stern verschilt niet zo veel van het visdiefje in uiterlijk. De snavel is in het broedseizoen echter geheel bloedrood, zonder zwarte punt, en de bovenzijde van de vleugel heeft niet de voor het visdiefje karakteristieke grijze “veeg”.

De noordse stern is een uitgesproken trekvogel, die broedt op het noordelijk halfrond en overwintert op het zuidelijk halfrond. Ieder jaar vliegt hij zo’n 70.000 km. In Nederland is hij een zeldzame broedvogel, maar hij komt voor in het gehele Arctische en Antarctische gebied.

De noordse stern heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor alleen al is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) gering. De grootte van de populatie wordt geschat op 2 miljoen individuen, maar op veel plaatsen gaan de broedvogelaantallen achteruit. Het tempo ligt echter onder de 30% in tien jaar (minder dan 3,5% per jaar). Om deze redenen staat de noordse stern als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

De noordse stern ziet waarschijnlijk meer daglicht dan enig ander wezen, aangezien de broedgebieden in het hoge noorden liggen en de overwinteringsgebieden rond Antarctica, zo bleek al in de jaren 1960 uit ringonderzoek. Een noordse stern die als kuiken geringd was op de Farne-eilanden in het oosten van Groot-Brittannië in de zomer van 1982, wist Melbourne in Australië te bereiken in oktober 1982. De vogel had daarmee een reis van 22.000 km voltooid, slechts drie maanden nadat het was uitgevlogen. De gemiddeld afgelegde afstand was meer dan 240 km per dag en dat is een van de verst vastgelegde afstanden die een vogel ooit had gevlogen.


Foto vogel: Dr. Georg Wietschorke via Pixabay.com. Foto ‘roeiboot’: Sabine Joosten

ROEIBOOTNOORDSE STERN
Type1x
Niveau/bevoegdheidSS4
StatusIn de vaart
Status vanaf2016
BouwerWintech
Bouwjaar2016
Aanschafjaar2016
Aanschafprijs6990 euro
LeverancierRoeiwerf Wiersma
MateriaalKunststof
JeugdbootNee
BeschermdJa
Gewichtsklasse85
GewichtscodeORANJE
Stuurbevoegdheidn.v.t.
Datum doop2016
Tijdens
Gedoopt doorR. & R. G. / Naam te bevragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.