Papegaaiduiker

De papegaaiduiker, Fratercula arctica

De papegaaiduiker is een opvallende vogel uit de familie van alken (Alcidae). Hij is gemakkelijk te herkennen aan het zwart-witte verenkleed en de grote, tijdens het broedseizoen felgekleurde snavel. Door zijn uiterlijk en manier van voortbewegen wordt hij soms de clown der zeevogels genoemd, en ook wel eerbiediger de priester. De papegaaiduiker wordt 28 tot 34 cm lang, heeft een vleugelspanwijdte van 50 tot 60 cm en weegt ongeveer 300 tot 700 gram. Hij eet voornamelijk vis. Hij komt voor in het Noord-Atlantisch gebied, waar hij in kolonies broedt in zelfgegraven holen op steile grazige hellingen op rotskusten. Hij overwintert op volle zee, verder van de kust dan andere alken. Aan de Nederlandse kust is hij zeldzaam.
In de winter is de snavel kleiner, in de nazomer verdwijnen de buitenste lagen. Het zijn acht verschillende stukjes en deze ‘plaatjes’ laten soms slechts gedeeltelijk los. Bij het duiken is dit een lastige belemmering. De Papegaaiduiker kan deze echter lostrekken met behulp van de nagel aan de buitenteen. Deze is halfcirkelvormig gekromd en staat niet recht vooruit, maar is zijdelings plat neergedrukt met de vlijmscherpe punt naar buiten. Papegaaiduikers worden in Nederland en België gerekend tot de zeldzame wintergasten langs de kust.


Foto vogel: Roy Buri via Pixabay.com. Foto roeiboot: Floor Verdonk.

ROEIBOOTPAPEGAAIDUIKER
Type1x
Niveau/bevoegdheidSS4
StatusIn de vaart
Status vanaf2012
BouwerBootsbau Berlin GmbH
Bouwjaar2012
Aanschafjaar2012
Aanschafprijs2463 euro
LeverancierTwentse botenhandel
MateriaalKunststof
JeugdbootJa
BeschermdNee
Gewichtsklasse65-
GewichtscodeGROEN
Stuurbevoegdheidn.v.t.
Datum doop2012
Tijdens
Gedoopt doorB. v. L. / Naam te bevragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.