Roerdomp

De roerdomp, Botaurus stellaris

De roerdomp is een reigerachtige die door zijn perfecte schutkleur in het rietland niet opvalt. Deze vogel is zeldzaam in Nederland, maar dankzij de ontwikkeling van nieuwe moerassen is er sprake van enig herstel. De roerdomp is afhankelijk van overjarig riet. Een vliegende roerdomp trekt zijn nek in naar zijn romp, net zo als de blauwe reiger dat doet. Op de grond houdt de roerdomp zich meestal op in het riet waar hij zoekt naar amfibieën en vissen. Als hij zich bespied waant, blijft hij roerloos staan met de snavel recht naar boven wijzend. Op deze manier is hij nagenoeg onzichtbaar tussen het riet. Het dier vertoont de meeste activiteit rond zonsopkomst en -ondergang. Het geluid dat de roerdomp maakt kan nog het best worden vergeleken met het slaan op een holle boomstam. Het is een laag dreunend geluid. Hij maakt echter weer een ander geluid om vrouwtjes te lokken, zijn geluid is dan juist hoog en scherp.


Foto vogel: Anne & Saturnino Miranda via Pixabay.com. Foto ‘roeiboot’: Sabine Joosten

ROEIBOOTROERDOMP
TypeC1
Niveau/bevoegdheidSS1 en SS2
StatusUit de vaart
Status vanafJuli 2022
BouwerBusman
Bouwjaar1984
Aanschafjaar1984
Aanschafprijs2950 euro
LeverancierBusman
MateriaalHout
JeugdbootNee
BeschermdNee
Gewichtsklassen.v.t
Gewichtscoden.v.t.
Stuurbevoegdheidn.v.t.
Datum doop1984
Tijdens
Gedoopt doorNa te vragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.