Uiver

De uiver, (= ooievaar), Ciconia ciconia

De ooievaar of uiver of eiber is een grote, witte vogel met zwarte vleugelranden en rode poten en snavel. Een ooievaar wordt ongeveer 1.30 m groot. De mannelijke ooievaar weegt ongeveer 4,5 kg, een vrouwelijke ooievaar ongeveer 3,5 kg. Een ooievaar wordt gemiddeld 30 jaar oud.
De oorspronkelijk in Nederland broedende ooievaars waren trekvogels, die van maart tot in september in ons land verbleven. Ze leefden vooral van muizen, regenwormen en grote insecten. De ooievaars uit het westen des lands overwinterden in de savanne van West-Afrika, die uit de noordelijke landsdelen vooral in Oostelijk Afrika, van Kenya tot in Zuid-Afrika. Volgens de eerste telling in ons land (in 1910, toentertijd een unicum!) waren er zo’n 500 bewoonde ooievaarsnesten. Reeds toen werd al gesproken van een afname, die zich nadien heeft doorgezet.

Begin jaren zestig broedden nog enkele tientallen paren in ons land, in de jaren zeventig slonk het broedbestand tot minder dan tien paren en in 1991 werd voor het eerst geen enkel ‘wild’ broedpaar in ons land vastgesteld. Dat er nog steeds ooievaars in Nederland rondvliegen, is vooral te danken aan de enthousiaste vrijwilligers, die sinds 1969 werken aan de herintroductie van de soort.


Foto vogel: Alexas via Pixabay.com. Foto ‘roeiboot’: Sabine Joosten.

ROEIBOOTUIVER
TypeC2x+
Niveau/bevoegdheidPS2
StatusUit de vaart
Status vanaf
BouwerCor Splinter
Bouwjaar1975
Aanschafjaar1975
Aanschafprijs3024 euro
LeverancierDe Hoop
MateriaalHout
JeugdbootNee
BeschermdNee
Gewichtsklassen.v.t
Gewichtscoden.v.t.
StuurbevoegdheidST2
Datum doop1975
Tijdens
Gedoopt doorNa te vragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.