Visarend

Hier vaart binnenkort de boot het beeld binnen.

De visarend, Pandion haliaetus

De naam visarend is enigszins misleidend. Zeker, de vogel eet vooral vis, maar de soort is minder nauw verwant aan de echte arenden dan bijvoorbeeld de buizerd en de sperwer.

De status van de visarend in Nederland is onzeker aan het worden: sinds enkele jaren verblijven er gedurende het voorjaar en de zomer visarenden in Nederland. Voorheen was de soort altijd een doortrekker die hier niet tot broeden kwam. Inmiddels is de kans dat er een of enkele paren (pogen te) broeden in uitgestrekte moerasgebieden zoals de Biesbosch, De Wieden en Weerribben.
De visarend broed langs heldere meren, plassen en langs sommige zeekusten. Het nest wordt meestal gemaakt in de top van een naaldboom. Op eilandjes willen de visarenden soms ook op de grond broeden. Tijdens de doortrek in het voor- en najaar zijn visarenden in Nederland vooral te zien langs het rivierengebied, Lauwersmeer, Biesbosch en Oostvaardersplassen, waar ze zich tegoed doen aan vis.


Foto vogel: WikiImages via Pixabay.com. Foto ‘roeiboot’: Sabine Joosten
ROEIBOOTVISAREND
TypeC3x+
Niveau/bevoegdheidPS2
StatusIn de vaart
Status vanaf2010
BouwerBaumgarten
Bouwjaar2010
Aanschafjaar2010
Aanschafprijs11.210 euro
LeverancierHeeres Boat Services
MateriaalKunststof
JeugdbootNee
BeschermdNee
Gewichtsklassen.v.t
Gewichtscoden.v.t.
StuurbevoegdheidST2
Datum doop2010
Tijdens
Gedoopt doorW. H. / Naam te bevragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.