Waterspreeuw

De waterspreeuw, Cinclus cinclus

Stand- en zwerfvogel. Zo groot als een spreeuw, met een korte staart en gebonden aan water. De waterspreeuw is de enige zangvogel die kan zwemmen en duiken. Zeer opvallend is de witte bef. Jonge vogels zijn nogal grijs en zonder duidelijke bef. Zwemt en duikt bij het zoeken naar voedsel; kan ondanks de stroming op de grond bewegen. Verblijft bij voorkeur op de stenen langs de oever. Vliegt snel en rakelings boven het wateroppervlak. Het zachte lied van het mannetje en het vrouwtje is een lange rij murmelende trillende brommende geluiden. Verspreiding en woongebied : met uitzondering van het oosten in heel Europa sporadisch verbreid – ontbreekt bijvoorbeeld langs de kust.

Heeft de voorkeur voor het bergland, waar snel vloeiend, helder water voor de nodige levensruimte zorgen. Voortplanting : het bolvormige nest met een zij-ingang die naar beneden gericht is, bouwt de waterspreeuw tussen de rotsen, maar ook ondergelopen oevers of riet bieden een goede nestelplaats. Vaak ook onder bruggen. Geschikte halfhoge nestkastjes komen ook in aanmerking. Eind maart, begin april begint de broedperiode. Twee tot drie letsels tot augustus De vijf tot zes witte eieren worden 15-17 dagen waarschijnlijk alleen door het vrouwtje bebroed. De jongen worden door beide ouders gevoederd, verlaten met 19-25 dagen het nest en kunnen al zwemmen en duiken voordat ze hebben leren vliegen. Voedsel : waterinsecten en hun larven, wormen en kleine krabbetjes, die deel onder water van de bodem worden gepakt; een enkele keer ook kleine vissen.


Foto vogel:
Jonas Jørgensen via Pixabay.com. Foto roeiboot: Floor Verdonk.

ROEIBOOTWATERSPREEUW
Type1x
Niveau/bevoegdheidSS4
StatusIn de vaart
Status vanaf2007
BouwerHudson Elite
Bouwjaar2003
Aanschafjaar1 april 2007
Aanschafprijs4650 euro
Leverancierprivé
MateriaalKunststof
JeugdbootNee
BeschermdJa
Gewichtsklasse80-
GewichtscodeOranje
Stuurbevoegdheidn.v.t.
Datum doop2007
Tijdens
Gedoopt doorM. V. / Naam te bevragen bij bestuur
De informatie over deze boot is zoveel mogelijk ingevuld in de tabel. Weet je ontbrekende informatie of is deze onjuist, graag doorgeven op: communicatie@bwvdeeem.nl.