Voortgang van het project verduurzaming accommodatie

Published On: november 16th, 2020By Categorieën: GHT, Homepage202 words

Tijdens de ALV van 9 juli is besloten om enkele stappen te zetten in de verduurzaming van onze accommodatie. Waarschijnlijk heb je wel gezien dat deze plannen inmiddels zijn uitgevoerd. Eind september zijn 42 zonnepanelen op het dak geplaatst en is de hybride warmtepomp geïnstalleerd.
Nu we in de richting van de winter gaan, hebben we natuurlijk minder zon en ook meer verwarming nodig. Dus de opbrengst in de maand oktober is relatief beperkt; volgende zomer zal het totale plaatje beter zichtbaar zijn. Toch willen we nu al ieder kwartaal een inkijkje geven wat het ons nu oplevert.

In de onderstaande tabel is het een en ander samengevat voor de eerste maand waarin het systeem werkt:

Ook al was oktober een  maand met weinig zon, de vermindering is toch al aanzienlijk. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de Corona maatregelen ook al tot een vermindering van het verbruik  hebben geleid; dit effect is geschat op ca. 30% op basis van de maanden maart t/m september. De opgegeven besparing in € is hier ook incl. het corona effect. De verwachting is dat de investering in ca. 5 jaar is terugverdiend.
De volgende update verschijnt in de Actueem van januari 2021, het systeem is dan 3 maanden in bedrijf.