Stuurcommando’s

Stuurcommando’s voor de gestuurde roeiboten bij BWV de Eem

Waarom stuurcommando’s? Een stuurman of stuurvrouw, ook wel stuur genoemd, maakt gebruik van stuurcommando’s om een gestuurde roeiboot veilig en volgens algemeen erkende regels te manoeuvreren. Als zowel de stuur als de bemanning, de roeiers dus, dezelfde commando’s hanteren, begrijpen zij elkaar goed en kan een boot veilig bewegen, op het land en in het water.
De stuur geeft het commando, de roeiers volgen dat op.

De roeiers in ongestuurde meermansboten gebruiken dezelfde commando’s om met elkaar te communiceren.

Ontdek op deze pagina de stuurcommando’s voor de verschillende boten die in de vloot aanwezig zijn. Veel van de commando’s gelden zowel voor C-boten als voor glad materiaal. Voor glad materiaal zijn er soms uitzonderingen. Deze zijn apart beschreven.

Je kunt op deze pagina zoeken op stuurcommando’s per handeling, bijvoorbeeld het ‘weg roeien’. Je kunt ook zoeken op boottype, bijvoorbeeld C4 of glad.

» Helemaal onderaan deze pagina vind je een korte versie van de meest voorkomende stuurcommando’s.

Hieronder, in het volgende blok, vind je een keuzemenu. Daar vind je uitgebreide uitleg van een aantal belangrijke handelingen en roei-manoeuvres met de boten en de daarbij horende commando’s. Daarin vind je de zaken als: de belangrijkste voorbereidingen door de stuur, de rolverdeling, de commando’s met hun uitvoering en de belangrijkste zaken waar je op moet letten.

Bij het afleggen van proeven en examens dienen deze beschrijvingen als de referentie.

Het overzicht en de beschrijvingen zijn de verantwoordelijkheid van de commissaris sport en de voorzitter van de examencommissie.

Stuurcommando’s bij De Eem

Alle commando’s: boten uit de loods, op het water en weer in de loods.

Stuurcommando’s voor

Met het uitbrengen van de roeiboot bedoelen we de boot uit de loods halen en in het water leggen.

De boten bij De Eem liggen niet allemaal hetzelfde in de loods. Sommige liggen op botenwagens, ofwel boottrolleys. Maar we hebben ook boten in de stelling liggen. Daarnaast is er verschil in het in het water leggen van de boten tussen de boottypes.

Omdat de boten op diverse manieren in de loods liggen en te water gaan, kennen we voor het ‘Uitbrengen van de boot’ niet één set met stuurcommando’s maar drie stuks. Afhankelijk van het boottype en de wijze waarop dat boottype is opgeslagen in de loods, zijn de commando’s beschreven. We kennen de volgende drie situaties.
» Uitbrengen van een C-boot die met de kiel op een boottrolley ligt;
» Uitbrengen van een C-boot die omgekeerd op de stelling ligt;
» Uitbrengen van een gladde boot die omgekeerd op de stelling ligt.

Belangrijk!: Voor het stuurexamen ST1 toetst de examencommissie alleen het uitbrengen van een C4 vanaf een boottrolley.

Nadat de boot is uitgebracht en in het water ligt, kunnen de bemanning en stuur instappen. Uiteraard volgens commando’s.

» De commando’s voor het instappen zijn voor alle boottypes gelijk. Voor de ‘8’ is een kleine wijziging beschreven.

Als de bemanning en stuur zitten, kan de roeiboot van het vlot vertrekken.

» De commando’s voor het wegvaren van het vlot zijn voor alle boottypes gelijk.

Hoe je start met roeien, ermee stopt of de boot stillegt kun je in de commando’s hieronder lezen.

» De commando’s voor het starten en stoppen van de boot, en het stilleggen zijn voor elke roeiboot hetzelfde. We kennen voor het starten met roeien twee versies, een Engelse en een Nederlandse. Beide kom je tegen.

Klaar met met roeien en voldaan kom je op een gegeven moment weer aan bij het vlot. Om goed aan te leggen zijn er heel wat commando’s nodig.

» Lees de commando’s voor het aankomen bij het vlot.

Ook het uitstappen uit de boot gaat aan de hand van commando’s.

» De commando’s voor het uitstappen zijn voor alle boottypes gelijk, met een klein verschil voor de ‘8’.

Met het inbrengen van de roeiboot bedoelen we de boot uit het water halen en weer in de loods brengen.

De boten bij De Eem liggen niet allemaal hetzelfde in de loods. Sommige liggen op een botenwagen, oftewel boottrolley. Maar we hebben ook boten in de stelling liggen. Daarnaast is het uit het water halen van de boot verschillend per boottype.

Omdat de boten op diverse manieren uit het water komen en in de loods liggen, kennen we voor het ‘Inbrengen van de boot’ niet één set met stuurcommando’s maar drie stuks. Afhankelijk van het boottype en de wijze waarop dat boottype is opgeslagen in de loods, zijn de commando’s beschreven. We kennen de volgende drie situaties:
» Inbrengen van een C-boot die met de kiel op een boottrolley ligt;
» Inbrengen van een C-boot die omgekeerd in de stelling ligt;
» Inbrengen van een gladde boot die omgekeerd in de stelling ligt.

Belangrijk!: Voor het stuurexamen ST1 toetst de examencommissie alleen het inbrengen van een C4 die op een boottrolley ligt.

Stuurcommando’s per boottype

Voor het uit de loods brengen van een roeiboot bestaan drie verschillende methodes en daarmee drie verschillende sets stuurcommando’s. Dit heeft te maken met het type boot én de wijze waarop deze in de loods ligt. Dat kan zijn omgekeerd of niet omgekeerd, op een botenwagen of in de stelling. Elke combinatie kent zijn eigen wijze van uitbrengen en nuance in commando’s.

Ook voor het inbrengen van de boot in de loods, na het roeien, bestaan drie verschillende methoden en dus ook drie verschillende sets commando’s.

Kies uit het lijstje onder deze uitleg het boottype, plus wijze van ligging, waarvoor je de commando’s wilt lezen. Je krijgt dan exact die commando’s te zien die bij dat boottype hoort.

Voor de handelingen tussen het uit- en inbrengen zijn de stuurcommando’s zo goed als gelijk voor alle boottypes.

Dit betreft de scull-boottypes die op een botenwagen ofwel boottrolley liggen met de kiel naar beneden.

Dit zijn de boten van het type C4x+, C3x+, C3x+/C4x- en C2x+/C3x-, C2x+.

» Het begint met uitbrengen van een C-boot die met de kiel op een boottrolley ligt.

Dit betreft boottypes met kielbalk die omgekeerd in een stelling liggen in de loods.

Dit zijn de roeiboten van het type C2x+en C2+.

» Het roeien begint met uitbrengen van een C-boot die omgekeerd in de stelling ligt.

Alle gladde boten liggen omgekeerd in een stelling.

Dit zijn de roeiboten van het type 2-, 2x+, 2+, 4+, 4x+, 8+, 8x+.

» Het roeien begint met Uitbrengen van een gladde boot die omgekeerd in de stelling ligt.

Extra informatie

Een samenvatting van de stuurcommando’s voor een C-boot vind je hieronder.
Alle commando’s op één A4. Dat is handig!

» Om mee te nemen onderweg: de stuurcommando’s voor C-boot op één kantje.

Welk roeimateriaal hebben we en hoe gebruiken we het?

» Je leest het op Roeimateriaal.

Uitbrengen

Commando’s – Uitbrengen vanaf boottrolley

Klik op plaatje voor vergroting

Uitbrengen van
een C-boot vanaf de boottrolley

Dit betreft de scull-boottypes die op een boottrolley liggen met de kiel naar beneden.
Dit zijn de boten van het type C4x+, C3x+, C3x+/C4x- en C2x+/C3x-.

Uitbrengen

Commando’s – Uitbrengen C-boot vanaf stelling. Blad 1

Klik op plaatje voor vergroting
Uitbrengen

Commando’s – Uitbrengen C-boot vanaf stelling. Blad 2

Klik op plaatje voor vergroting

Uitbrengen van
een C-boot vanuit de stelling

Dit betreft boottypes met kielbalk die omgekeerd liggen in een stelling in de loods.
Dit zijn de roeiboten van het type C2x-, C2x+ en C2+.

Uitbrengen

Commando’s – Uitbrengen Glad vanaf stelling. Blad 1

Klik op plaatje voor vergroting
Uitbrengen

Commando’s – Uitbrengen Glad vanaf stelling. Blad 2

Klik op plaatje voor vergroting

Uitbrengen van
een Gladde boot vanuit de stelling

Dit betreft alle gladde boottypes, die in de stelling liggen.
Dit zijn de roeiboten van het type 4+, 4x+, 8+, 8x+.

Instappen in de boot
Dit is voor alle boottypes hetzelfde.

Instappen

Commando’s – Instappen in de boot

Klik op plaatje voor vergroting
Wegvaren

Commando’s – Wegvaren van het vlot

Klik op plaatje voor vergroting

Wegvaren van het vlot
Dit is voor alle boottypes hetzelfde.

Starten en stoppen van de boot
Stilleggen van de boot
Dit is voor alle boottypes hetzelfde.

Starten en stoppen

Commando’s – Starten en stoppen met roeien

Klik op plaatje voor vergroting
Aankomen

Commando’s – Aankomen aan het vlot

Klik op plaatje voor vergroting

Aankomen bij het vlot
Dit is voor alle boottypes hetzelfde.

Uitstappen uit de boot
Dit is voor alle boottypes hetzelfde.

Uitstappen

Commando’s – Uitstappen uit de boot

Klik op plaatje voor vergroting
Inbrengen

Commando’s – Inbrengen C-boot op boottrolley

Klik op plaatje voor vergroting

Inbrengen van
een C-boot op de botentrolley

Dit betreft de scull boottypes die rechtop op een botentrolley liggen met de kiel naar beneden.
Dit zijn de boten van het type C4x+, C3x+, C3x+/C4x- en C2x+/C3x-.

Inbrengen

Commando’s – Inbrengen C-boot op stelling

Klik op plaatje voor vergroting

Inbrengen van
een C-boot op de stelling

Dit betreft boottypes met kielbalk die omgekeerd liggen in een stelling in de loods.
Dit zijn de roeiboten van het type C2x-, C2x+ en C2+.

Inbrengen

Commando’s – Inbrengen Glad op stelling

Klik op plaatje voor vergroting

Inbrengen van
een Gladde boot op de stelling

Dit betreft alle gladde boottypes, die in de stelling liggen.
Dit zijn de roeiboten van het type 4+, 4x+, 8+, 8x+.

Alle basiscommando’s voor C-boten op één A4

Een korte versie van alle stuurcommando’s. Handig om mee te nemen.

Klik op plaatje voor vergroting
Alle basiscommando's