Alle informatie over roei- en stuurexamens

Toetsen die je verder brengen!

Algemeen

Welkom op de pagina waar je van alles over roei- en stuurexamens kunt vinden. In samenwerking met de instructeurs helpen de roei-examencommissieleden je graag verder in je roeicarrière.

“Succes in je voorbereiding én met het behalen van je roei- dan wel stuurvaardigheid of examen!”
De roei-examencommissie.

De roei-examencommissie organiseert examendagen en -momenten waarop je roei- en stuurvaardigheidsniveaus kunt behalen. Samen met de roei-instructeurs werken de roei-examencommissieleden mee aan jouw roei-opleiding.

De examencommissie bestaat uit ongeveer 8 vaste leden. De commissie maakt daarnaast dankbaar gebruik van een poule van oud-examenleden, en ervaren en nieuwe instructeurs. Zij ondersteunen de examinatoren zodat er altijd twee paar ogen zijn voor elke kandidaat die examen doet.
Je kunt bij de roei-examencommissie terecht voor al je vragen en opmerkingen over roei-examens en je roei-opleiding. Je kunt ze aanspreken of met een bericht benaderen.

» Bereik de roei-examencommissie via emailadres examens@bwvdeeem.nl.

Leden van De Eem kunnen in het besloten deel van de site, MIJN BWV, de namen van de actieve roei-examencommissieleden vinden.

» Login en kijk op MIJN BWV bij DOCUMENTATIE en daarna Roeien. (alleen voor leden)(opent in nieuw tabblad)

Je kunt als beginnend roeier al heel snel halen maken en daarvan genieten. Op een gegeven moment ben je toe aan een volgende stap. Je kunt dan in een ander, vaak iets moeilijker boottype verder leren roeien. Het leuke aan roeien is dat er veel mogelijkheden zijn om je continue te ontwikkelen.
Na de beginners-instructie stroom je door naar een traject dat leidt tot het roeien in C-materiaal of in de skiff. Als je dat beheerst kun je verder leren tot het hoogste niveau in skiff of ploegboot. Je kunt natuurlijk ook leren sturen in een roeiboot.

Met roei- en stuurinstructie kom je verder in je roeicarrière. Om die ontwikkeling te volgen en je daarin te begeleiden werken we met roei-aftekenkaarten en roei-examens. Tijdens toetsmomenten, zoals de roei-examens en het aftekenen van de kaart, bekijken we of je klaar bent om de volgende stap inderdaad te maken. Het aftekenen van een kaart of het slagen voor een examen leidt ertoe dat je naar een ander boottype of moeilijker niveau kunt gaan.

Verder op deze pagina zie je welke mogelijkheden er zijn om door te groeien met roeien.

» Op Roei-opleiding lees je alles over de roei-opleiding bij De Eem.

» Op Sturen van een roeiboot lees je alles over het sturen.

Als je start met roeien ga je in een stabiele en veilige boot je eerste halen maken. Na verloop van tijd heb je dat onder de knie en kun je een stapje verder in je roeicarrière. Of je een stap verder kan, gaat in overleg met je instructeur. Hij of zij meldt je aan voor het examen. Je kunt dan laten zien wat je geleerd hebt. Overigens werken we in het begin van je ontwikkeling niet altijd met examens. We maken ook gebruik van afteken- of vorderingskaarten waarin je onderdelen kan laten aftekenen die je beheerst.

Naast roei-examens zijn er ook stuurexamens. Hiermee toon je aan een boot met bemanning in alle omstandigheden te kunnen sturen.

Aanvullend daarop is er een theorie-examen dat je zo vroeg mogelijk moet halen. In elk geval vóór het eerste stuurexamen (ST1).

Een examen vraagt de instructeur voor je aan. Wil je theorie-examen afleggen, dan vraag je dat zelf aan.

» Ga voor het aanvragen van een examen naar Examenaanvraag.

Nadat je instructeur je heeft opgegeven voor een toetsingsmoment zoals een examen, roostert de roei-examencommissie je in. Je krijgt vanzelf te horen op welke dag en hoe laat je verwacht wordt om het examen te doen. Je krijgt van te voren alle tijd om rustig in te roeien.

Het wordt op prijs gesteld als je tijdens een praktijkexamen clubkleding draagt.

» Bekijk onze Clubkleding.

» Ga voor het aanvragen van een examen naar Examenaanvraag.

De roei-examencommissie stelt jaarlijks de datums voor de examens vast en communiceert deze via de website. Deze data staan ook in de agenda. De examens voor volwassenen vinden plaats op een zaterdag of zondag en starten in de middag. Voor de jeugd zijn speciale examenmomenten op de woensdag. De roei-examencommissie neemt, op verzoek, ook wel examens en toetsen af buiten deze vaste examendagen.

De examendata voor 2024 zijn:
• zondag 14 april
zaterdag 11 mei
• zondag 9 juni
• zaterdag 6 juli
• zondag 4 augustus
• zaterdag 7 september
• zondag 6 oktober
• zaterdag 2 november (reserve)

De examendata voor de jeugd in 2024 zijn:
• woensdag 18 september
• woensdag 25 september

» Ga voor het aanvragen van een examen naar Examenaanvraag.

Om een examen of toets te kunnen behalen moet je beschikken over bepaalde kennis en ervaring. BWV de Eem heeft beschreven wat je moet kunnen en weten. Verder op deze pagina vind je per roeivaardigheidsniveau waar je aan moet voldoen. Meer informatie lees je op de pagina Roeivaardigheden. Daar vind je ook het verschil tussen de jeugd- en volwassen roeivaardigheidsniveaus.

» Kijk voor alle informatie op Roeivaardigheden.

» Voor de jeugd ga je direct naar de Roei- en stuurvaardigheidsniveaus Jeugd.

Actie

Als hulpmiddel voor het bepalen van je roei- en stuurontwikkeling maken we gebruik van aftekenlijsten of -kaarten. Zo hebben we een blauwe kaart voor de startende roeier en een rode kaart voor een kandidaat-skiffeur. Deze kaarten zijn het communicatiemiddel tussen instructeur, leerling en roei-examencommissie.

• Jijzelf ziet welke onderdelen van de kaart je goed beheerst en waar je nog aan moet werken;
• Je instructeur gebruikt de kaart om diens instructie helemaal ’tailor-made’ toe te passen op je behoefte;
• De roei-examencommissie krijgt de aftekenkaart voorafgaand aan het examen. Hierdoor weten zij dat alle onderdelen zijn geoefend en afgetekend. Na het examen vernietigt de examencommissie de kaart en voldoet daarmee aan de privacyregels.

Tijdens het examen gebruiken de examinatoren een aftekenlijst die dezelfde onderdelen bevat als de aftekenkaart.

Verder op deze pagina vind je een beschrijving van de aftekenkaarten.

Ook een theorie-examen? Jazeker. Om goed voorbereid te zijn op het zelfstandig roeien en sturen heb je kennis nodig van de vaarregels op de Eem, maar ook basiskennis van de boot en de regels van de vereniging. Deze kennis toetsen we tijdens een theorie-examen. Dit examen bestaat uit een aantal multiplechoicevragen. Heb je acht van de tien vragen goed beantwoord? Je bent geslaagd!

Wat moet je weten voordat je theorie-examen kunt doen?

» Kijk bij Lesstof theorie-examen welke lesstof je dient te beheersen. Daar vind je ook oefenvragen.

Als je klaar bent in je voorbereiding mag je jezelf aanmelden voor het theorie-examen. Op elke examendag kun je het theorie-examen afleggen. Meestal is dat om 12.00 uur. Aanmelden voor het theorie-examen kan via het webformulier Aanvraag examen.

» Ga voor het aanvragen van een theorie-examen naar Examenaanvraag.

Met het afleggen van de Vaardigheidsproef laat je als leerling zien dat je binnen 60 minuten van ons vlot naar Zwarte Willem en weer terug kunt roeien. Het is de bedoeling dat je instructeur met je mee roeit. De proef kun je tijdens je instructie-uur doen. Het resultaat, de tijd in minuten, komt op je groene aftekenlijst ‘C1 2-de niveau (SS2)’ te staan.

De Vaardigheidsproef is een essentieel onderdeel bij het behalen van je roeivaardigheidsniveau SS2. Tijdens de instructie is er natuurlijk veel aandacht voor de techniek van het roeien. Maar ook het opbouwen van kracht en uithoudingsvermogen is belangrijk, voor activiteiten als het skiffen en het toerroeien. De Vaardigheidsproef is een manier om je kracht en conditie te testen. Het is aan te raden de proef een aantal keren te oefenen want alleen door langere stukken te roeien krijg je routine en ervaring. De roei-examencommissie kan, waar nodig of wenselijk, voor individuele leden de eisen ten aanzien van de Vaardigheidsproef aanpassen.

Een instructeur begeleidt je in het leren roeien en sturen. Zodra zij of hij vindt dat je klaar bent voor een volgende stap meldt de instructeur dat bij de roei-examencommissie. De instructeur vraagt dan het toetsmoment voor je aan. Hiervoor gebruiken we een elektronisch aanvraagformulier dat je ook op deze pagina vindt.
De aanmelding dient minstens één week voor de gewenste examendag te gebeuren. De roei-examencommissie kan dan een planning maken en dit op tijd communiceren aan je instructeur en aan jou als kandidaat.

Stuurexamens vragen veel tijd en plant de roei-examencommissie op een andere manier dan de andere roei-examens. De commissie stelt daar geen vaste toetsmomenten voor vast. De procedure is als volgt: de instructeur meldt zijn of haar kandidaat aan. De roei-examencommissie verzamelt de aanmeldingen en plant in overleg met kandidaten en examinatoren een moment waarop het examen voor één of meer kandidaten plaatsvindt.

Graag per cursist en voor elk examen een apart formulier invullen en verzenden. De gevraagde informatie met een * moet altijd ingevuld zijn.

» Ga voor het aanvragen van een examen naar Examenaanvraag.

Voor het kunnen behalen van de meeste roeivaardigheidsniveaus en alle stuurvaardigheidsniveaus is een examen vereist.
Er zijn ook toetsingsmomenten zonder examen zoals het aftekenen van een aftekenkaart.
In het begin van je roeicarrière maken we gebruik van een blauwe aftekenkaart om je vorderingen bij te houden. Deze kaart gebruiken we voor je SS1-niveau, ofwel het C1 eerste niveau. Als alle onderdelen op deze kaart zijn afgetekend heb je dat niveau behaald. Je doet voor die roeibevoegdheid dus geen formeel examen.

Lever de volledig afgetekende kaart in door deze in de lade van de roei-examencommissie te doen in de recover. Meld ook bij de roei-examencommissie via de email dat je de kaart hebt ingeleverd. De commissie regelt de vermelding van je behaalde roeivaardigheid op het besloten deel van onze website, MIJN BWV.
» Stuur je bericht naar examens@bwvdeeem.nl.

Er zijn meer aftekenkaarten. Sommige met en andere zonder examen. Verder op deze pagina vind je alle informatie over de verschillende aftekenkaarten.

Om deze toetsingsmomenten voor je te regelen kun je rekenen op je roei-instructeur. Zij of hij zoekt contact met de roei-examencommissie om te komen kijken en af te tekenen.

» Ga voor het aanvragen van een examen naar Examenaanvraag.

In je roeicarrière kun je roeivaardigheden behalen als je roei-instructie volgt en stuurvaardigheden als je de opleiding tot stuurvrouw of -man doet. Deze vaardigheden leggen we ook vast in een systeem zodat jij maar ook de andere leden kunnen zien welke vaardigheden je behaald hebt. Deze informatie is alleen voor leden beschikbaar, en is te vinden in de besloten website MIJN BWV.

Een overzicht met al deze vaardigheden vind je op deze pagina.

» Direct naar het Overzicht Roei- en Stuurvaardigheidsniveaus

Handig te weten

Met jouw behaalde roeivaardigheidsniveaus geven we aan in welk boottype je mag roeien. Elk roeiboottype kent eigen niveaus en daarmee eigen bevoegdheden. Een Liteboat is een éénpersoonsboot waarin je leert roeien. Je kunt in die boot het roeivaardigheidsniveau SS1 behalen. In een C1 behaal je SS2. Met de door jou behaalde roeivaardigheidsniveaus weet je voor welke boten je bevoegd bent en waar in je mag en kunt roeien. Hierdoor voorkom je dat je in een boot belandt die je nog niet beheerst en waarin je niet veilig kunt roeien.

Hetzelfde geldt voor stuurvaardigheidsniveaus. Hoe hoger het behaalde niveau is, hoe moeilijker de boten die je mag sturen. Bijvoorbeeld met stuurvaardigheidsniveau ST1 mag je een C-boot sturen op de Eem. Met ST4 mag je overal een 8x+ sturen, en met voldoende boordervaring ook een 8+.

Verder op deze pagina leggen we het allemaal precies uit.

» Op Roeivaardigheden vind je alle roei- en stuurvaardigheidsniveaus in detail uitgewerkt.

Alle roei- en stuurvaardigheidsniveaus van leden van De Eem worden in een systeem vastgelegd. Dit systeem is beveiligd en niet voor iedereen toegankelijk. Je roei- en stuurvaardigheidsniveaus vind je op het besloten deel van de website, bij MIJN BWV. Nadat je bent ingelogd, klik je op de optie “Mijn groepen” op pagina PERSOONLIJK. In een nieuw venster zie je jouw vaardigheden staan.

» Login op MIJN BWV. (alleen voor leden)
(opent op nieuw tabblad)

Om samen te kunnen roeien en ploegen samen te stellen is het handig te weten welke roei- en stuurvaardigheidsniveaus onze leden hebben. Zo kun je een ‘gelijkgestemde’ bemanning vormen.

Ben je als lid op zoek naar de roei- en stuurvaardigheidsniveaus van andere leden? Log in op MIJN BWV en klik op de optie “Roei-Stuur-Instructie bevoegdheden” onder hoofdtitel OVERZICHT. In deze lijst met alle leden en hun vaardigheden kun je zoeken op naam in het ‘Zoeken’-tekstveld.

» Login op MIJN BWV. (alleen voor leden)
(opent op nieuw tabblad)

In je roei- en stuurontwikkeling zijn veel fasen te onderscheiden. Helemaal onderaan deze pagina vind je in één overzicht alle roei- en stuurvaardigheidsniveaus bij BWV de Eem. Dat zijn tevens alle mogelijke toetsingsmomenten om je doel te bereiken.

» Bekijk het Overzicht Roei- en Stuurvaardigheidsniveaus

Voor het theorie-examen verwachten we dat je bepaalde lesstof beheerst. Deze lesstof toetst de examencommissie als je stuurvaardigheidsniveau ST1 of roeivaardigheidsniveau SS2 wilt behalen. Je doet éénmalig theorie-examen. Daarna kun je doorgaan met het leren en het behalen van nieuwe roei- en stuurvaardigheidsniveaus.

Alle lesstof is op deze website en op MIJN BWV terug te vinden. MIJN BWV is alleen beschikbaar voor leden.

» Een overzicht van alle lesstof zie je op Alles wat je moet weten als roeier.

De roei- en stuurvaardigheidsniveaus voor jeugdleden zijn verschillend van die voor de volwassenen. Ook de examens verlopen anders dan bij de volwassenen. Voor de jeugd, dit zijn de leden tot en met 17 jaar, passen we het vaardigheidssysteem van de KNRB toe. We werken ook met een diploma om de vorderingen bij te houden.

» Kijk op Jeugd voor meer informatie.

» Ga direct naar de Roei- en stuurvaardigheidsniveaus Jeugd.

Om een roeiboot te kunnen sturen heb je commando’s nodig. Je wilt je bemanning duidelijk maken wat je van hen verwacht en je bemanning moet je kunnen begrijpen. Daarvoor gebruiken we stuurcommando’s. Zowel de stuurvrouw of -man als de roeiers moeten deze commando’s kennen. Vooral het veel in de praktijk toepassen van de stuurcommando’s zorgt ervoor dat je ze gaat beheersen.

Stuurcommando’s zijn niet alleen belangrijk tijdens het varen, maar ook in de voorbereiding om een boot vanuit de loods in het water te brengen, of na het roeien er weer uit te halen. Ook bij speciale momenten op het water, zoals bij gevaar of hoge golven, kennen we vaste stuurcommando’s. Op deze manier kunnen we veilig varen en houden we ons materiaal heel.

» De commando’s van de basishandelingen tref je aan op Stuurcommando’s.

» Bekijk ook Sturen van een roeiboot.

Single Scull

De roeivaardigheidsniveaus en toetsmomenten bij Single Scull, voor volwassenen

Roeivaardigheids-niveau
⇓ Klik hieronder voor uitgebreide info
Dit betekentNodig om te kunnen starten?Les in boot?Met wat behaal je dit?Wat moet ik kunnen?Wat kan ik leren na dit succes?Bijzonderheden
SS1C1 Eerste niveauNietsLiteboat of wherryAftekenen kaart» Zie ‘Blauwe kaart’SS2, PS2, ST1Na behalen SS1 ben je bevoegd om zelfstandig met een Liteboat te varen richting Amersfoort.
Behaald Theorie-examen is verplicht.
SS2C1 Tweede niveauSS1C1 of wherryAftekenen kaart» Zie ‘Groene kaart’SS3, PS2, ST1Theorie-examen en Vaardigheidsproef moeten zijn behaald.

Na behalen SS2 ben je bevoegd om te roeien richting Amersfoort. Indien je ook in bezit bent van ST2 ben je ook bevoegd te roeien richting Eemmond.

Als je PS2 al behaald hebt, kun je ook starten met boordroeien BO2.

SS3Skiff Eerste niveauSS2(Oefen-) SkiffExamen» Zie ‘Oranje kaart’SS4, PS2, ST1Als je PS2 al behaald hebt, kun je ook starten met boordroeien BO2 of BO3.
SS4Skiff Tweede niveauSS3SkiffExamen» Zie ‘Rode kaart’PS2, ST1Als je PS2 al behaald hebt, kun ook starten met boordroeien, niveau BO2. Als je BO2 al hebt, kun je verder met BO3.

Ploeg Scull

De roeivaardigheidsniveaus en toetsmomenten bij Ploeg Scull, voor volwassenen

Roeivaardigheids-niveau
⇓ Klik hieronder voor uitgebreide info
Dit betekentNodig om te kunnen starten?Les in boot?Met wat behaal je dit?Wat moet ik kunnen?Wat kan ik leren na dit succes?Bijzonderheden
PS2Ploegroeien Scull, C-niveauSS1C4x+

(of C2x+, C3x+)

ExamenGeen kaart.
» Zie de ‘Eisen PS2’
Hogere niveaus volgen met hoger skiff-niveau of met examen voor PS3.Als je SS2 al behaald hebt, kun je ook starten met boordroeien.
PS3Ploegroeien Scull, glad eerste niveauPS24x+Automatisch behaald na SS3 en PS2. Let op: vanaf 1 april 2022 ook te behalen met een examen, zonder SS3 te hebben. Alleen PS2 is vereist.Automatisch behaald na SS3 en PS2 of behaald na examen PS3.
» Zie de ‘Eisen PS3′
Hoger niveau volgt met Skiff-niveau SS4.Zodra je SS4 haalt, krijg je automatisch PS4.
PS4Ploegroeien Scull, glad tweede niveauPS2 of PS34x+Automatisch behaald na SS4 en PS2, of SS4 en PS3Automatisch behaald na SS4 en PS2, of SS4 en PS3.
» Zie de ‘Eisen PS4′
Verder ontwikkelen in sturen en boordroeien

Boordroeien

De roeivaardigheidsniveaus en toetsmomenten bij Boordroeien, voor volwassenen

Roeivaardigheids-niveau
» Klik hieronder voor uitgebreide info
Dit betekentNodig om te kunnen starten?Les in boot?Met wat behaal je dit?Wat moet ik kunnen?Wat kan ik leren na dit succes?Bijzonderheden
BO2Boordroeien, C-niveauSS2 en PS2C4+ExamenGeen kaart.
» Zie de ‘Eisen BO2’
BO3
BO3Boordroeien, glad eerste niveauBO24+ExamenGeen kaart.
» Zie de ‘Eisen BO3’
BO4Dezelfde vaardigheden als voor BO2, waarbij extra aandacht uitgaat naar de juiste balans
BO4Boordroeien, glad tweede niveauSS4 en BO34+ of 8+Automatisch behaald na SS4 en BO3Automatisch behaald na SS4 en BO3.
» Zie de ‘Eisen BO4’
Verder ontwikkelen in sturen.

Sturen

De stuurvaardigheidsniveaus en toetsmomenten bij Sturen, voor volwassenen

Stuurvaardigheids-niveaus
⇓ Klik hieronder voor uitgebreide info
Dit betekentNodig om te kunnen starten?Les in boot?Met wat behaal je dit?Wat moet ik kunnen?Wat kan ik leren na dit succes?Bijzonderheden
ST1Sturen in C-boot, basisSS1C4x+

(Soms in C2x+ of C3x+)

Examen» Zie ‘Gele kaart’ST2Geeft bevoegdheid te sturen op de Eem vanuit de stuurplaats.
ST2Sturen in C-boot, uitgebreidST1C4x+

(Soms in C2x+ of C3x+)

Examen» Zie ‘Lila kaart’ST3Als je ook minimaal boord-roeivaardigheidsniveau BO2 hebt, ben je ook bevoegd te sturen in C-boordboten.
ST3Sturen in gladde boot, eerste niveauST24x+Examen» Zie ‘Aqua kaart’ST4Voor leren sturen in 4+ is ook minimaal BO2 vereist
ST4Sturen in gladde boot, tweede niveauST38x+ of 8+Examen» Zie ‘Aqua kaart’

Overige proeven en examens

De vaardigheidstoets en het theorie-examen roeien

NaamDit betekentNodig om te kunnen starten?Les in boot?Met wat behaal je dit?Wat moet ik kunnen?Wat kan ik leren na dit succes?Bijzonderheden
VaardigheidsproefMet het afleggen van de vaardigheidsproef laat je als leerling zien dat je binnen 60 minuten van de vereniging naar Zwarte Willem op en neer kunt roeien in een C1.SS1 en bezig met SS2C1RoeienZie ‘Groene kaart’SS2 afmaken en dan naar SS3Het resultaat, de tijd in minuten, komt op je groene aftekenlijst C1 2-de niveau (SS2) te staan.
Theorie-examenDit betreft de theorie die leden van de vereniging moeten kennen om zelfstandig te kunnen roeien of sturen in een roeiboot.SS1 en beginnend met SS2 of ST1Theoretisch examen in multiple choice vormBeheersing lesstof voor Theorie-examen Roeien. Zie hieronder in het volgende blok.Afmaken SS2 of ST2Er is oefenstof beschikbaar om het examen voor te bereiden. Zie hieronder in het volgende blok.

Alles wat je moet weten als roeier

Deze onderwerpen komen terug in het Theorie-examen en bevatten de lesstof
voor alle roei- en stuurvaardigheidsniveaus voor de roeier.

Leerstof voor het roeien

Over veiligheid op en rond het water

» Lees alles over Veiligheid bij De Eem.

Over verkeersregels op en rond het water

» Lees alle relevante regels op Regels en afspraken.

Over roeiboten en riemen

» Lees alles over ons Roeimateriaal.

Leerstof voor het roeien (vervolg)

Over roeitechniek

Op MIJN BWV kunnen leden van De Eem de brochure Roeitechniek raadplegen.

» Login en ga naar Brochure Roeitechniek. (alleen voor leden)(opent in nieuw tabblad)

Ben je bezig met de voorbereiding van je theorie-examen roeien? Of zoek je meer informatie over de lesstof? Met het oefenen met de oefenvragen theorie-examen roeien kun je je kennis en kans op slagen voor het examen vergroten. Succes!

» Oefenvragen theorie-examen voor roeiers (opent in een nieuw tabblad)

Leerstof voor het sturen

Over het sturen van de meermansboten

» Lees over de theorie van het Sturen.

Over het toepassen van de stuurcommando’s

» Lees per actie of boottype de Stuurcommando’s.

Van A tot Z de termen over het roeien

» Zoek en leer de betekenis van een begrip bij de Roeibegrippen.

Leuke weetjes over de roei-examens

Aantal roei- en stuurvaardigheidsniveaus behaald per jaar.

0
Aantal roei- en stuurvaardigheidsniveaus in 2022

Roei- en stuurvaardigheidsniveaus behaald door onze beginnende en ervaren leden, zowel jeugd als volwassenen

0
Aantal roei- en stuurvaardigheidsniveaus in 2021

Roei- en stuurvaardigheidsniveaus behaald door onze beginnende en ervaren leden, zowel jeugd als volwassenen

0
Aantal roei- en stuurvaardigheidsniveaus in 2020

Roei- en stuurvaardigheidsniveaus behaald door onze beginnende en ervaren leden, zowel jeugd als volwassenen

0
Aantal roei- en stuurvaardigheidsniveaus in 2019

Roei- en stuurvaardigheidsniveaus behaald door onze beginnende en ervaren leden, zowel jeugd als volwassenen