Corona en zzp’ers

Published On: maart 23rd, 2020By Categorieën: Bestuur, Homepage294 words

Beste leden,
Hoe gaat het met jullie in deze rare tijden? Wij zijn blij dat iedereen meewerkt om verspreiding van het virus te voorkomen, door nu de Roei te mijden. We denken aan jullie en hopen van ganser harte dat al onze leden gevrijwaard blijven van besmetting.
In deze mail speciaal aandacht voor de zzp-ers onder onze leden die het nu mogelijk extra moeilijk hebben! We wensen jullie veel sterkte. Evenals alle leden die in de zorg, in het onderwijs en de voedselvoorziening werken: veel sterkte en hulde voor jullie tomeloze inzet!

En dan nu een zakelijk aandachtspunt. Begin april wordt het eerste deel van de contributie 2020 afgeschreven. Mogelijk zijn sommige zzp-ers in deze onzekere tijd minder goed in staat om die contributie te betalen. Wij bieden je dan de mogelijkheid om de betaling uit te stellen tot later in het jaar. Meld je dan uiterlijk 27 maart a.s. bij penningmeester@bwvdeeem.nl om hier afspraken over te maken. We gaan uiteraard zeer vertrouwelijk om met je aanmelding.

Mogelijk zijn er andere leden die onze zzp-ers die in de problemen zijn gekomen, een hart onder de riem willen steken door een deel van hun contributie te sponsoren. Stort dan een bijdrage van € 25 (of meer) op bankrekening NL52RABO0143815490 van BWV De Eem, onder vermelding van Steunfonds ZZP. Jouw bijdrage wordt dan naar rato in mindering gebracht op de contributie van leden die het nu niet kunnen betalen. Dit gebeurt volstrekt anoniem. Wordt er meer gestort dan nodig is, dan wordt je bijdrage teruggestort, na aftrek van de verstrekte bijdragen.

In elk geval: iedereen heel veel sterkte in deze bizarre tijden. We zien jullie graag allemaal terug op het water, zodra het weer kan!
Hartelijke groet,
Bert Kranendonk, voorzitter BWV De Eem
voorzitter@bwvdeeem.nl