Contributieverhoging per 1 april 2023

Published On: november 24th, 2022By Categorieën: Homepage148 words

In de ALV van 16 mei 2022 is besloten de contributie te verhogen met de inflatiecorrectie (12%) minus de inflatie door energiekosten (6%). De contributie gaat daarom 6% omhoog. In de ALV van 16 november 2022 heeft de penningmeester een en ander toegelicht.

Per 1 april 2023 gelden de volgende tarieven:

  • één jaar contributie voor een Seniorlid wordt € 355
  • één jaar contributie voor een Juniorlid wordt: € 240
  • één jaar contributie voor een Studentlid wordt: € 240
  • één jaar contributie voor een volgend jeugd of studentlid in het gezin wordt: € 195
  • de Entreeprijs wordt: € 100
  • de kosten van het Gastlidmaatschap worden per jaar: € 170
  • de kosten voor een Passief lid worden per jaar: € 95

Voor diegenen die aantoonbaar moeite hebben met het betalen van de contributie is er de mogelijkheid dit te melden aan de voorzitter of de penningmeester. We zullen dan samen kijken hoe we kunnen helpen, al dan niet met fondsen die de gemeente hiervoor beschikbaar heeft. Dit overleg gebeurt uiteraard onder strikte geheimhouding.