Nieuw CWO handboek Kielboot en nieuwe diplomalijn

Nieuw CWO handboek Kielboot en nieuwe diplomalijn

CWO heeft dit voorjaar een nieuw handboek kielboot gepubliceerd. Alle competenties zijn gerubriceerd en is er een nieuwe diplomalijn geïntroduceerd. Hieronder samengevat de belangrijkste wijzigingen. Vanaf komend seizoen werken wij met dit nieuwe handboek. De reeds behaalde diploma’s blijven geldig.

Diplomalijnen
In het vernieuwde handboek is een nieuw diplomaniveau toegevoegd en de niveaus hebben een nieuwe benaming. Nieuw toegevoegd is het niveau ‘Introductie’. Dit niveau is zo opgezet dat de cursist het in één dagdeel zou moeten kunnen aanleren. Het is uitermate geschikt voor cursisten die meedoen aan een promotie- of kennismakingsactiviteit voor het zeilen.

Toelichting niveaus:

Niveau Introductie
Opleiding Introductie is bedoeld voor personen die kennis willen maken met de zeilsport. Tijdens de introductie leert men kennismaken met zeilen. De eerste beginselen van het zeilen worden bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het sturen en de positie in de boot. Dit wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid.

Niveau Basis (voorheen CWO I)
Tijdens de opleiding Basis wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Dit wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden.

Niveau Ervaren (voorheen CWO II)
Cursisten die de opleiding Ervaren willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij de basis cursus, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie.

Niveau Gevorderd (voorheen CWO III)
Het diploma Gevorderd omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort.

Niveau Vergevorderd (voorheen CWO IV)
Voor diploma Vergevorderd moet er onder alle omstandigheden gevaren kunnen worden. Het CWO-diploma kan alleen worden verkregen nadat er een examen is afgelegd onder toezicht van een erkend examinator. Het diploma staat gelijk aan het Eigen Vaardigheidsniveau van de Zeilinstructeur 3-opleiding (I-3).

Nieuwe competentieopzet
In het nieuwe handboek zijn de competenties van de niveaus herschreven en met een nieuwe opzet weergegeven. Ieder niveau heeft een aantal vaste onderdelen en deze zijn weer onderverdeeld in vaardigheden met competenties. Vaste onderdelen zijn:

 • Eigen vaardigheid kennis en vaardigheden; dit is alle kennis vergaard uit de lageren niveau’s (dus dit onderdeel bestaat niet bij niveau Introductie)
 • Voorbereiding / Randvoorwaarden; van gedragsregels tot op- en aftuigen, alles waar je aan denkt/moet weten voordat je echt gaat zeilen.
 • Vaartechniek; de daadwerkelijke zeilen, zoals bijvoorbeeld gijpen, overstag en gewichtsverdeling.
 • Bijzondere vaartechniek; zeilmanoeuvres, zoals aankomen, deinzen en MOB
 • Wedstrijdzeilen; summier stukje over hoe je een wedstrijd vaart, en bijvoorbeeld starten en reglementen (niveau Ervaren)
 • Modules; optionele onderdelen zoals bomen of gebruik buitenboordmotor. Deze zijn locatiespecifiek.

De competenties zijn opgedeeld in twee delen, het doel van de competentie en het resultaat wanneer de competentie wordt beheerst. Elke competentie is onderdeel van een onderwerp en alle onderwerpen zijn onderdeel van een categorie.

Hieronder een voorbeeld van de competentie ‘Hoe gedraag je je op het water’ in het competentieonderwerp ‘Gedragsregels’ in de competentiecategorie ‘Voorbereiding/randvoorwaarden’ van het niveau ‘Introductie zeilen’.

Modules
In de vernieuwde diplomalijnen wordt gewerkt met modules. Een module is een optionele competentie. De cursist en instructeur kunnen gezamenlijk besluiten om deze competentie toe te voegen aan een diploma. Een module kan ook los worden behaald zonder dat het hele diploma wordt behaald.

Wil je meer informatie over het nieuwe handboek Kielboot vraag je zeilinstructeur of stuur een e-mail naar zeilcie@bwvdeeem.nl. Het volledige handboek is hier te vinden.

NIEUWS

 • Bravo!

  Jan-Ewout heeft er opnieuw voor gezorgd, dat het vlot in de Melm toegankelijk is, zonder in de ganzenpoep te staan. Hij heeft een soort sneeuwschuiver gemaakt om de viezigheid op […]


 • Wijziging BootReserveringsSysteem (BRS)

  Met ingang van komend weekend voeren we twee wijzigingen door in het BRS: 1. Reserveringen niet meer bevestigen Als je een boot reserveert wordt de reservering voortaan altijd automatisch bevestigd. […]


 • Stremming Eem zaterdag 24 september

  In verband met de Eemhead is het komende zaterdag na 10:45 voor niet-deelnemers niet toegestaan te roeien vanaf het gemaal Zeldert. Dit is het witte huisje bij de bocht waar […]


 • Lichte skiff – obligatielening 2022

  Inmiddels is ook op onze laatste obligatie 2022 ingetekend en daarom hebben we de aanschaf van een lichte skiff naar voren kunnen halen. Deze boot zal eveneens op 18 september […]


 • Roeien alleen van zonsopkomst tot zonsondergang

  De dagen worden weer korter. De afgelopen periode zijn er al een aantal keer ploegen na zonsondergang binnengekomen. Dat is niet alleen onveilig maar ook niet toegestaan. Daarom een kleine […]


 • Werkzaamheden Eembrug

  Vanaf 14 september tot en met 18 oktober 2022 wordt er in opdracht van de provincie Utrecht groot onderhoud uitgevoerd aan een gedeelte van de Bisschopsweg (N414) in Baarn en […]


 • Blauwalg en E-colie

  Uit watermonsters afgenomen bij de Koppelpoort en het Vallei kanaal blijkt er blauwalg  en een verhoogde waarde van de E-colie bacterie (poep bacterie) aanwezig te zijn. Ook buiten deze sectie […]


 • C1-en VERKOCHT!

  Met de komst van de vier Liteboats nemen we ook afscheid van vier houten C1-en. De Reiger, Woudaapje, Roerdomp en Spierinkje. Dit in lijn met het vervangingsplan.


 • Liteboat Rivers nu af te schrijven

  Tijdens het reddingsfestijn zijn vier nieuwe Liteboat literivers in gebruik genomen. Het gaat om twee boten voor 50-75 kg en twee boten voor 70-110 kg. Ze staan nu als de […]


 • Een succesvolle zeilavond

  Op vrijdagavond 1 juli was weer het jaarlijkse Midzomeravondzeilen op de Loosdrechtse plassen. Het was om 17.45 verzamelen bij Jachthaven de Uitkijk en de briefing werd kort na 18.00 uur […]