POEP in het water?

Published On: juli 17th, 2023By Categorieën: Geen categorie607 words

Door Do Wesseling
Zondagochtend 25 juni voeren wij (Cx4+) in de grote Melm, waar het enorm naar poep stonk. Al snel bleken we door een ‘veld’ van enkele vierkante meters poep te roeien. Zeer waarschijnlijk was de poep via/door het gemaal (naast de robotgrasmaaier) in de Melm gestroomd. Wie het daarin gooide weten we niet, maar het lijkt erop dat het gedumpt werd in de sloot die achter het gemaal loopt.
Na enig speurwerk blijkt dat het gemaal in de grote Melm eigendom is van Waterschap Vallei & Veluwe. Dit waterschap heeft een meldpunt voor illegale lozing dat 7 dagen per week bereikbaar is.
Het waterschap gaat dan op onderzoek uit. Wij roeiers zijn daar vaak en kunnen zo’n melding snel doen.
Zet dus dit telefoonnummer in je telefoon en BEL als je ziet dat er geloosd is of wordt.
Grote hoeveelheden poep in de Eem maken ons ziek als we erin (moeten) zwemmen maar ook verergeren de ‘nutriënten’ de overmatige plantengroei in de Eem en in het Eemmeer.

Zie je koeienPOEP in de grote Melm?
Bel: 055 – 5272 911
24/7 bereikbaar
Meld lozing + locatie + dag + tijdstip aan Waterschap Vallei en Veluwe.
Zet dit telefoonnummer in je mobieltje
en geeft het door aan je roeimaatjes.

De waterkwaliteit van de Randmeren
Bron: Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Artikel: Systeemanalyse Gooi- en Eemmeer 2021
De Randmeren, waar het Gooimeer en het Eemmeer onderdeel van uitmaken, zijn ontstaan in de jaren ’50 door de aanleg van het Flevoland. Aanvankelijk was het water helder. Als gevolg van overmatige voeding (mest) in het water trad algengroei op.
Helaas zijn er in het Eemmeer ook zware metalen aangetroffen. Eind jaren ’80 drong in Nederland het besef door dat het oppervlaktewater sterk vervuilde en werd er gewerkt aan rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierdoor zijn de fosfaat- en stikstofconcentraties in de periode 1997 – 2015 sterk verlaagd. Maar doordat het nauwelijks lukte om ‘de voedselrijkdom’ met name vanuit de Eemvallei terug te dringen, verwachtten deskundigen dat het water in de Randmeren troebel zou blijven.
Toch constateerde men rond 2011 dat het water in het Eemmeer helderder werd.
Deskundigen denken dat de Quaggamossel hiervoor verantwoordelijk is. Deze mossel is een exoot uit het Zwartezeegebied. De quaggamossel eet algen en slibdeeltjes uit het water. In 2008 lagen er ongeveer 3000 van deze mosselen per m2 op de bodem van het Eemmeer. En in 2013 lagen er 7000 mosselen per vierkante meter.
Van de combinatie helder water (licht) + veel voeding profiteerde vooral het fonteinkruid. Het fonteinkruid is dan ook gaan woekeren; het wordt tot wel 6 meter lang en na maaien groeit het snel weer aan. Veel mensen denken dat het water helderder is geworden door de komst van het fonteinkruid, maar het lijkt er dus op dat het andersom was.
Als gevolg van de overmatige groei van fonteinkruid is in de zomermaanden zeilen op het Gooimeer nauwelijks mogelijk. Toch kan het fonteinkruid ook niet teveel worden teruggedrongen, omdat dan het risico bestaat dat de algengroei weer de overhand krijgt. De populatie mosselen is de laatste jaren namelijk weer afgenomen.
Natuurlijk zijn er nog meer factoren van invloed op de waterkwaliteit, zoals de diepte van het water, klimaatverandering en door ingrepen door de mens zoals mestlozingen, baggeren, sluizen, en het uitzetten of verwijderen van waterplanten en (nieuwe) diersoorten.
De kwaliteit van het water in de Randmeren is kwetsbaar en nog altijd niet stabiel. De reductie van nutriënten (en de aanvoer daarvan vanuit de Eemvallei) wordt gezien als belangrijkste pijler voor verbetering. Rijkswaterstaat, waterschap Vallei & Veluwe, Gemeentes en terreineigenaren werken aan een verbetering van de ecologische toestand van de Randmeren.
Meer hierover kun je lezen in het complete artikel dat als bijlage is bijgevoegd en alle bronnen waaruit dit artikel is samengesteld.