Veiligheid

 

VEILIGHEIDSREGELS BWV De Eem – december 2020

Ieder lid is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van de ploeggenoten. De vereniging bevordert actief inzicht in en bewustwording van de risico’s die de weersomstandigheden met zich meebrengen. Vooral in de winter. Kou, ijs en wind kunnen grote invloed hebben op je veiligheid op het water. Blijf je daar van bewust en neem altijd je verantwoordelijkheid.

Voor het roeien in de winter (van 1 november tot 1 april) gelden speciale regels, waaronder een veiligheidsverklaring. Vanaf 15 januari 2021 is het niet mogelijk om een boot af te schrijven zonder ingevulde verklaring.

DE VEILIGHEIDSREGELS
Om de veiligheid te bevorderen, zijn onderstaande regels noodzakelijk.
———————————————————————————————————————————————————-

Het is verboden met boten van de vereniging te varen:
1. als het stoplicht op rood staat (bij gevaarlijke wind, lage temperatuur, duisternis, slecht zicht);
2. bij mist als vanaf het vlot het bord maximumsnelheid 12 (richting Amersfoort) niet zichtbaar is;
3. bij (dreigend) onweer of (gevaar van) windstoten;
4. in coach/motorboten zonder toestemming van het bestuur.

In aanvulling op bovenstaande in de winterperiode (1 nov – 1 april) is varen verboden:
5. voor alle boten: zonder een veiligheidsverklaring  te hebben ingediend (waarin opgenomen onder andere risicobewustzijn, zelfredzaamheid, gevoelstemperatuur, watertemperatuur, ijs op het water, rijp op het vlot);
6. voor alle boten: zonder warmhouddeken en een telefoon in waterdicht tasje aan boord;
7. in C1: zonder begeleiding van een coach/motorboot;
8. in de overige ongestuurde nummers als de roeier:
a. niet begeleid wordt door andere roeiboten of een coach/motorboot én
b. geen inklimcertificaat heeft behaald*;
9. in gestuurde nummers: indien de stuurman geen reddingsvest draagt;
10. in zeilboten en in coach/motorboten: indien de opvarenden geen reddingsvest dragen. 
———————————————————————————————————————————————————-
Stoplicht ROOD = vaarverbod;
Stoplicht ORANJE = wees extra alert en overweeg actief je eigen verantwoordelijkheid;
Stoplicht GROEN = wees je altijd bewust van je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid en die van je ploeggenoten.

———————————————————————————————————————————————————-
Het bestuur, of een lid dat hiervoor door het bestuur is aangewezen, kan het stoplicht handmatig instellen als daar een duidelijke reden voor is.

Ontheffing voor het varen in het donker kan worden verleend door het bestuur, mits de wettelijk voorgeschreven verlichting wordt gevoerd.

Zie dit zeer informatieve filmpje over hoe roeiers met beroepsvaart om moeten gaan: https://youtu.be/Rd1Zcuo7WhM 

Op de site van de KNRB onder veiligheid tref je goede informatie aan over reddingsvesten. Bekijk deze drie artikelen hier:
https://storage.knrb.nl/2018/07/Welk-reddingsvest-voor-roeiers.pdf
https://storage.knrb.nl/2017/08/Roeiblad-112015_18-21Reddingsvest.pdf
https://storage.knrb.nl/2019/07/VDJS-reddingsvest-van-levensbelang.pdf

———————————————————————————————————————————————————-
*) Noot: voor de winter van 2020/2021 geldt een eigen verklaring; met ingang van de winter van 2021/2022 geldt een inklimcertificaat.

 

  VEILIGHEIDSVERKLARING om in de winter te kunnen varen bij BWV de Eem

  Vul deze verklaring naar waarheid in en verstuur daarna met de knop VERZENDEN als je klaar bent. Op basis van je verklaring ontvang je de bevoegdheden om te kunnen reserveren in het BRS in de winterperiode, van 1 november tot 1 april.
  Velden voorzien van een * zijn verplicht in te vullen.


  NAAM:

  Hierbij verklaar ik lid te zijn van BWV de Eem.


  ALGEMEEN: (Antwoord met Ja als je de stelling omarmt)

  1. Ik ben mij ervan bewust dat bij een lage watertemperatuur onderkoeling snel het geval zal zijn.

  2. Ik ben mij bewust van eventueel drijfijs op het water.

  3. Ik ben mij bewust van eventuele gladheid op het vlot.


  Hieronder tref je de verschillende roei-, zeil, en stuurrubrieken aan.
  Antwoord met "Ja" op alle vragen en stellingen die voor jou van toepassing zijn zodat je veilig gebruik kunt maken van die mogelijkheden.


  ROEIEN IN GESTUURDE BOTEN

  4. Ben je van plan Gestuurd te gaan roeien? (Indien niet vul "Nee" in en ga door naar vraag 6)

  5. Wij nemen een warmhouddeken en een telefoon in een waterdichthoesje mee.


  STUREN IN ROEIBOOT

  6. Ben je van plan te gaan Sturen in een roeiboot? (Indien niet vul "Nee" in en ga naar vraag 8)

  7. Als ik stuur, voldoe ik aan de verplichting een reddingsvest te dragen.


  ONGESTUURDE ROEIBOTEN algemeen

  8. Ben je van plan om Ongestuurd te gaan roeien? (Indien niet vul "Nee" in en ga naar vraag 12)

  9. Ik roei altijd in gezelschap van andere boten of een coachboot.

  10. Ik vraag na of het roei-gezelschap waarmee ik ga roeien eveneens deze verklaring heeft ingevuld.

  11. In de boot gaat altijd een warmhouddeken en een telefoon in een waterdichthoesje mee.


  SINGLE-ROEIBOTEN (C1 en Skiff)

  12. Ben je van plan om single te gaan roeien (C1 of Skiff)? (Indien niet vul "Nee" in en ga naar vraag 16)

  13. Ik roei alleen maar in een C1 als ik begeleid word door een coachboot of motorboot.

  14. Ik weet uit ervaring dat ik in een omgeslagen skiff kan klimmen (ervaring opgedaan tijdens inklimsessie op De Eem, in het zwembad, of op welk water dan ook).

  15. Hoe lang geleden ben je in een omgeslagen skiff geklommen?


  ZEILBOTEN EN COACH/MOTORBOOT

  16. Ik vaar alleen maar uit als alle opvarenden een reddingsvest dragen.


  PERSOONLIJK VEILIGHEIDSPLAN

  Maak voor jezelf een persoonlijk veiligheidsplan met afspraken voor jezelf.* Onder het invulblok vind je een voorbeeld.

  Voorbeeld Persoonlijk Veiligheidsplan:
  • Thuis vertellen dat ik ga roeien en tot hoe lang ik denk weg te blijven.
  • Thuis vertellen dat ik er weer ben.
  • In de buurt blijven van andere boten.
  • Elke keer voor het wegvaren heel strings controleren.
  • Vóór het afduwen van het vlot extra overslagjes controleren. Deze nogmaals bij het keerpunt controleren.
  • In de boot licht gekleurde en opvallende kleding dragen.
  • In de zomer minstens twee keer geoefend hebben met omslaan en weer in de boot klimmen

  ONDERTEKENING EN EMAIL